Kurs rejasi

 • +Dasturlashga kirish

   

  •  Dasturlash nima?;

    

  •  Frontend vs backend;

    

  •  Dars uchun kerakli bo'ladigan qurulmalar;

    

  •  JavaScript nima?;

    

  •  JavaScript tarixi;

    

  •  JavaScript ma'lumot turlari;

    

  •  O'zgaruvchilar(variable) nima?

    

 • +If, else, switch

   

  •  Algoritimlar haqida qisqacha;

    

  •  If shartli operatori;

    

  •  else shartli operatori;

    

  •  else if shartli operatori;

    

  •  switch va uning ishlatilishi;

    

 • +JavaScript function(Funktsiyalar)

   

  •  Funktsiya nima?;

    

  •  Funktsiyaning turlari;

    

  •  Funktsiya argumentlari;

    

 • +JavaScriptda loop(tsikl)

   

  •  Loop turlari va ishlatilishi;

    

  •  For loop sintaksisi;

    

  •  While loop sintaksisi;

    

 • +JavaScriptda String

   

  •  String nima va ishlatilishi;

    

  •  For loop sintaksisi;

    

  •  String metodlari haqida to'liq ma'lumot;

    

  •  String metodlari ustuda amallar;

    

 • +JavaScriptda – Number, Math va Date

   

  •  Number nima va uning turlari;

    

  •  Number bilan bog'liq oddiy amallar;

    

  •  Math va uning metodlari;

    

  •  Date va uning metodlari;

    

 • +JavaScriptda – Array

   

  •  Array nima va uning turlari;

    

  •  Array object va Array literal;

    

  •  Array metodlari;

    

 • +JavaScriptda – Object

   

  •  Object nima va uning sintaksisi;

    

  •  New object va object literal;

    

  •  Object metodlari;

    

 • +JavaScript – obyektga yo’naltirilgan dasturlash(OOP)

   

  •  OOP nima? OOPning avfzallik va kamchiliklari;

    

  •  Constructor funktsiyalar;

    

  •  Prototype nima va qanday ishlatiladi;

    

  •  Prototype dan meros qilib olish;

    

 • +JavaScriptda – HTML(DOM)

   

  •  DOM nima?;

    

  •  DOM metodlari;

    

  •  DOM manipulyatsiya;

    

  •  Browser va ma'lumot doimiyligi(localstorage);

    

 • +JavaScriptda – Eventlar

   

  •  Event nima?;

    

  •  Event turlari;

    

  •  Eventlarni yuklash;

    

  •  Event ustuda amallar;

    

 • +JavaScriptda – Browser(BOM)

   

  •  BOM nima?;

    

  •  BOM metodlari;

    

 • +JavaScriptda – JSON, Promises

   

  •  JSON nima?;

    

  •  JSON metodlari;

    

  •  Promises haqida qisqacha;

    

  •  Fetch va uning ishlatilishi;

    

  •  Fetch va JSON birga ishlatilishi;

    

 • +JavaScriptda – ES6

   

  •  ES6 da const va let;

    

  •  String interpolation;

    

  •  Yangi string metodlari;

    

  •  Promises yangi sintaksisi;

    

  •  Async-await;

    

 • +ES6 - Fat Arrow function

   

  •  Yangi function sintaksisi;

    

  •  Default function argumentlari;

    

  •  Spread va rest;

    

 • +ES6 - ma'lumot "Destructuring"

   

  •  Destructuring nima?;

    

  •  Array Destructuring;

    

  •  Object Destructuring;

    

  •  Destructuring va default qiymatlar;

    

 • +ES6 - Class orqali OOP

   

  •  Dasturlashda Class nima?;

    

  •  ES6 class sintaksisi;

    

  •  class metodlari;

    

  •  Getter va setter;

    

 • +ES6 - Array helper

   

  •  Yangi array metodlari;

    

  •  Looplarning yangi turlari;

    

 • +ES6 - Import/Export

   

  •  Modullashtirish nima?;

    

  •  Import sintaksisi;

    

  •  Export sintaksisi;

    

 • +Reactjs ga kirish

   

  •  Reactjs nima?;

    

  •  Nega Reactjs va uning tarixi;

    

  •  Reactjs xususiyatlari;

    

  •  Kodlashni boshladek;

    

  •  Create-React-App;

    

 • +Reactjs asosiy tushunchalar

   

  •  JSX nima?;

    

  •  JSX sintaksisi;

    

  •  Reactjs Render metodi;

    

  •  Reactjs - Hello World;

    

 • +Reactjs Component va State

   

  •  State nima?;

    

  •  Stateni o'zgartirish;

    

  •  Component nima?;

    

  •  Component turlari;

    

 • +Reactjs Lifecycle metodlari

   

  •  Lifecycle metod turlari;

    

  •  Component metod turlari;

    

  •  Reactjs da event(hodisalar);

    

  •  Reactjs list - map, forEach metodlari;

    

 • +React - Router

   

  •  Reactjs da url manzilni boshqarish;

    

  •  React Router API;

    

  •  Switch, BrowserRouter, Link;

    

 • +React - Redux asoslari

   

  •  Redux nima?;

    

  •  Redux asoslari;

    

  •  Actions, reducers, store;

    

 • +React - React-Redux ishlatilishi

   

  •  Redux reactjs bilan ishlatilishi;

    

  •  Middleware;

    

  •  Redux boshqa tushunchalari;

    

+998

To'lov usullari


Ariza qoldiring